Roland Meekers over de evolutie van logistiek

Roland Meekers

Roland Meekers is een echte kei in zijn vak. Na eerst in finance gewerkt te hebben, kwam hij per toeval in de logistiek terecht. Na zijn vertrek bij CEVA is hij BME tegen het lijf gelopen en daar begon een nieuw avontuur voor hem.

Momenteel doet hij nog altijd freelance opdrachten. Daarnaast zetelt hij in diverse raden van bestuur en advies, telkens met een logistieke insteek. Minimaal 1 keer per week is hij ook actief voor BME als investeerder en voorzitter van de raad van bestuur.

Kortom een man met tonnen ervaring in de logistiek. Misschien wel eens goed om samen met hem te kijken hoe hij de logistieke sector heeft zien evolueren en te polsen naar zijn toekomstvisie.

BME: Hoe heb je de logistiek doorheen de jaren zien veranderen?

Roland: “We zijn, bij wijze van spreken, van een ‘palletboer’ of ‘doosverhandelaar’ geëvolueerd naar een meer klantgericht profiel. Nu kijken we echt naar het specifieke business model van een klant.  Daarnaast is flexibiliteit in al je processen nu een echte must. Als dit er niet is, kan je bijvoorbeeld niet snel inspelen op het veranderende consumentengedrag, wat met de opkomst van e-commerce nog veel sterker naar voor komt.

Kortom, waar vroeger logistiek een proces achter de schermen was, is het meer en meer een vertaalslag van de klant ten aanzien van zijn consument. Wat resulteert in een veel flexibelere IT en procesmatige aanpak, die voor elke klant anders kan zijn. De tijd als logistieke dienstverlener waarbij hij zijn processen oplegde aan de klant is stilaan voorbij!”

magazijn BME

BME: Hoe zie jij de toekomst van logistiek?

Roland: “Er zijn duidelijke tendensen:

  1. De e-commerce zal nog toenemen. Zeker als je bedenkt dat e-commerce de nood aan digitalisering nog zal versterken en nieuwe verdienmodellen zal doen ontstaan. Het principe van ken je klant, zal alleen maar toenemen naarmate we verder digitaliseren. Daarom dat er ook zoveel gesproken wordt over data, maar belangrijker is wat je doet met die data. Hoe je deze als het ware kan bekijken als een extra troef om bijkomende waarde te bieden aan je klant en zijn consument.
  2. Ten tweede zal de automatisering van de operaties belangrijk worden. En ik heb het dan niet alleen over robotisering binnen de operaties, maar innovaties rond 3D-printing, artificiële intelligentie, zullen mogelijks nog een grotere impact hebben dan de zuivere robotisering. Want uniciteit is veel sterker om toegevoegde waarde te creëren en dat gaat niet altijd hand in hand met robotisering. Ook de evolutie in retail, wat toch een belangrijk kanaal is, zal zorgen dat innovatie binnen de logistieke sector zal versnellen.
  3. De derde verandering, is mogelijks nog wel de belangrijkste. De supply chain moet zich aanpassen aan het veranderende consumentengedrag. Het is immers de consument die in de lead zit en zorgt voor innovatie om zo aan de verwachtingen te voldoen. Dat heeft dan niet alleen een impact op de manier van verkopen, maar zeker en vast ook op de manier van het inrichten van je processen en het verlenen van je logistieke diensten. Als de processen bij je logistieke dienstverlener niet in lijn liggen met de manier waarop je klant-consumentenwaarde creëert, zal een groot deel van deze waarde dreigen verloren te gaan.”
logistieke partner bme genk

BME: Wat zijn volgens jou de kritische succesfactoren om als 3PL dienstverlener hierop een antwoord te blijven bieden?

Roland: “Een eerste key factor is in welke mate een logistieke dienstverlener meegaat in de digitalisering en in staat is antwoord te bieden op de veranderingen dat het met zich meebrengt. Je zal met andere woorden je eigen processen zo moeten opzetten, dat deze zeer makkelijk aan te passen zijn aan de veranderingen bij je klant, zonder dat de operationele werking in gedrang komt.

Daarnaast moet je als logistiek bedrijf in de supply chain wereld continu oog hebben voor jouw business model. Dat wil bijvoorbeeld zeggen in welke mate die aangepast moet worden aan de veranderingen in je supply chain. Nu daar zijn we als sector niet uniek in. Wat wel uniek is, is dat deze veranderingen een gevolg zijn van de consument en niet rechtstreeks van onze klant. Een aantal jaren geleden was het nog niet denkbaar dat er zoveel verschillende manieren zouden ontstaan om de eindconsument te bedienen. Het resultaat is wel dat er nieuwe logistieke processen zijn ontstaan, die een andere werking vereisen en dus ook een ander verdienmodel vragen.

Eigenlijk is het antwoord heel simpel samen te vatten in 1 zin. Het succes hangt af van de mate waarin je transparantie en flexibiliteit kan omarmen in je operationele werking en zo kan bijdragen aan de toegevoegde waarde van je klant.”

Ben je zelf op zoek naar een logistieke partner om samen deze uitdagingen aan te gaan?

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Heb je vragen over een bestaande of niet-bestaande koppeling?
Ben je benieuwd naar de mogelijkheden om jouw systeem te koppelen aan ons WMS?

Graag eens afspreken?

Online, face to face, telefonisch, … Alles kan voor ons.

Waarmee kunnen we je helpen?