←   Terug naar de blog

De zin of onzin van online marktplaatsen

Online marktplaatsen worden steeds populairder, niet alleen voor particulieren ook voor bedrijven. Zo kan je als bedrijf je producten gaan verkopen op de marktplaatsen van een Amazon, eBay of bol.com. Stuk voor stuk vormen ze extra verkoopkanalen voor je bedrijf. Genoeg voordelen dus, maar er zijn ook nadelen. Daar willen we het eens over hebben!

Wat is een online marktplaats?

“Een online marktplaats is feitelijk niet meer dan een marktplaats waarbij aanbod en vraag elkaar ontmoeten, maar dan in een online omgeving.”

Een heldere definitie, die we toch even kort willen verduidelijken om later in het artikel enkele misverstanden te voorkomen:

  • Een marktplaats is niet enkel een ontmoetingsplaats tussen verkoper en eindconsument. Het kan evenzeer een plaats zijn waar professionele spelers elkaar ontmoeten.
  • Elke marktplaats heeft zijn specifieke eigenschappen, doelpubliek en marktsegmenten. De keuze voor één of meerdere marktplaatsen moet dus in overeenstemming zijn met je bestaande businessmodel en aansluiten bij je strategische keuzes.
  • Juist omdat elke marktplaats zijn specifieke eigenschappen heeft en een onderdeel moet uitmaken van je bestaande activiteiten, kan je een marktplaats nooit zien als een losstaand model.

Welke voordelen/nadelen biedt een online marktplaats?

Marktplaatsen hebben enkele voordelen maar ook valkuilen, zeker omdat je ze integreert in je bestaande model.

Flexibel

Een online marktplaats is snel opgezet en vergt op het eerste zicht dus weinig investeringen. Je kan met andere woorden zeer snel een groot doelpubliek bereiken. Hiertegenover staat natuurlijk dat je niet alleen bent met dit geniale plan en dat de kopers zeer snel toegang hebben tot al de informatie om op een eenvoudige manier de aanbieders met elkaar te vergelijken.

Vertrouwen

De meeste marktplaatsen beschikken over een groot consumentenvertrouwen. Hierdoor zal jij als aanbieder mee kunnen profiteren van dit vertrouwen. Belangrijk is wel dat die marktplaatsen aan de aanbieders veel eisen stellen, zodat zij als platform het vertrouwen nooit moeten beschamen. Je zal met andere woorden een manier moeten vinden om de afspraken, die gelden binnen zo een marktplaats, na te komen.

Marketingtool

Een online marktplaats is vaak een grote virtuele omgeving die kan bijdragen aan je eigen naamsbekendheid. Je kan het dus zeker en vast ook bekijken als een marketingtool om je andere verkoopkanalen te ondersteunen. Hierbij hebben we wel twee bedenkingen:

  • Het moet aansluiten met je bestaande marketingkeuzes en doelpubliek.
  • Je zal inspanningen moeten leveren om op te vallen in de massa. Zeker omdat marktplaatsen meer aandacht besteden aan hun best verkopende partners.

Opstart buitenland

Een marktplaats is vaak actief in verschillende landen, waardoor het makkelijk te gebruiken is om je eerste stappen te zetten in een nieuw land. Het is met andere woorden vrij eenvoudig om de opportuniteiten in een land af te tasten, zonder dat dit al te grote investeringen vereist. Opnieuw moet je er dan wel voor zorgen dat je bestaande model reeds afgestemd is met de noden van die nieuwe markten.

Hoe deze marktplaatsen integreren in je eigen bestaande business?

Heb je weloverwogen een aantal marktplaatsen geselecteerd en bieden deze je een opportuniteit om je markt te vergroten? Sluiten ze aan bij je doelpubliek en je identiteit als merk?

Dan zal het je wel al opgevallen zijn dat wij als BME ervan overtuigd zijn dat de voordelen die een marktplaats biedt enkel gehaald kunnen worden als je ze integreert met je eigen verkoopkanalen!

Daarom willen we toch even hameren op de volgende belangrijke stappen voor je effectief van start gaat.

Digitale integratie

Zorg ervoor dat je verkoopkanalen geconnecteerd zijn, zodat ze elkaar versterken en je voorraad ter beschikking staat van al deze verkoopkanalen. Het is eveneens belangrijk dat je al de specifieke vereisten van de marktplaatsen zoveel mogelijk in de koppeling vertaalt. Hierdoor vermijd je onnodige manuele correcties en dus ook fouten. Marktplaatsen straffen je immers af indien je te veel fouten maakt!

Klantenbeleving

Verkopen op een marktplaats betekent dat de beleving van de marktplaats centraal staat en deze sluit niet noodzakelijk aan met de beleving die jij wenst. Hoe beter je de marktplaats dus integreert in je totaalmodel, hoe groter de kans dat een klant via meerdere kanalen met jou in contact komt. Dit zorgt er ook weer voor dat je op de juiste momenten je eigen aanpak en waarden kan meegeven. Zeker omdat marktplaatsen je nooit kwalitatieve toegang verlenen tot je klantendata en je die dus ook niet kan gebruiken om je klantenrelatie te versterken.

Conclusie

Marktplaatsen als een onderdeel van je verkoopstrategie zal hoe langer hoe meer een niet te negeren onderdeel zijn van je mogelijkheden. Ondanks dat het relatief eenvoudig op te zetten is, is het belangrijk dat je hier toch niet blind aan begint!

Een geïntegreerde aanpak waarbij je oog hebt voor je strategie en je klantenrelatie is cruciaal om succes te boeken. Vandaar dat BME meer dan 20 Europese marktplaatsen geïntegreerd aanbiedt. Dit om onze klanten zoveel mogelijk tools te geven om hun business uit te bouwen en dat op een weloverwogen manier met respect voor hun klanten en hun strategische keuzes.

Het belang van online marktplaatsen neemt toe. Dat zien we enerzijds aan hun sterke omzetgroei, en anderzijds aan de toenemende interesse van de grote retailers in die marktplaatsen. – BME