←   Terug naar de blog

Vlerick: e-commerce strategie voor een B2B omgeving

e-commerce strategie

De alumni werking van Vlerick Business School organiseerde vorige week een uiteenzetting over hoe je in een B2B omgeving succesvol kan zijn met een e-commerce strategie. Een boeiende avond met drie sprekers die ons inspireerden over de volgende vragen:

 • Hoe structureer ik mijn bedrijf en haar processen voor een B2B e-commerce strategie?
 • Welke deelprocessen besteed ik uit of doe ik zelf?
 • Hoe onderscheid ik me van mijn concurrenten en communiceer ik best naar de noden van de klant van vandaag?

Het belang van een goede strategie

Als eerste spreker kwam Bart De Waele, CEO van Wijs, aan bod. Vanuit hun expertise als digitaal agentschap gaf hij meer inzicht in online ondernemen. Alles start met het begrijpen van je klant en hoe je met je product of dienst een uniek verhaal vertelt. Daardoor onderscheid je je van je concurrent.

Al snel kwamen we tot het belang van strategie. Een juiste strategie zorgt er voor dat je je product of dienst op je eigen manier afstemt op je “unieke” klant. Enkel zo vul je maximaal zijn behoefte in. Al klinkt dit misschien heel consument georiënteerd?

Vandaag de dag is dit zeker en vast ook relevant om succesvol te zijn in een B2B omgeving. Je onderscheidt je immers niet alleen met een product of een dienst. De beleving, of beter gezegd de manier waarop je in de ogen van je klant waarde toevoegt, is cruciaal om succesvol te zijn en te blijven. Hoe beter je als B2B speler begrijpt wat de eindklant wil, hoe beter je jouw verhaal kan afstemmen op jouw B2B klant. Hierdoor kan deze uiteindelijk de eindklant beter bedienen.

belang van e-commerce

Uitbesteden of niet?

Als tweede spreker was het onze beurt. Voordat we een antwoord konden bieden op de vraag “Besteed ik uit of niet?“, moesten we een stap terug zetten. Je kan deze vraag namelijk enkel beantwoorden als je eerst hebt nagedacht over:

 • In welke mate zijn mijn processen gedigitaliseerd?
 • Is mijn logistieke dienstverlening een kernactiviteit of niet?

Het antwoord op de eerste vraag bepaalt of je de logistieke dienstverlening wel kan uitbesteden. Logistiek uitbesteden zonder in te boeten aan je eigen unieke werking, kan enkel als deze werking is gedigitaliseerd. Zo bewaar je je identiteit, ook al besteed je uit.

De tweede vraag bepaalt of het uitbesteden van je logistiek wel opportuun is. We evolueren naar een wereld waar bedrijven zich flexibel moeten inrichten om mee te kunnen met veranderingen in de markt. En dit zonder hun toegevoegde waarde in de ogen van hun klant te verliezen. Indien logistiek geen kernwaarde is, dan is dit uitbesteden vaak een volgende stap om meer klantentevredenheid te bekomen.

Heb je op beide vragen een duidelijk zicht, dan kan je op zoek gaan naar een partner. Hou bij de keuze van de juiste e-fulfilment partner steeds rekening met:

 • Het kostenplaatje en tracht dit zo flexibel mogelijk in lijn te brengen met het ordervolume.
 • De mate waarin je partner je strategie begrijpt. Hoe beter hij dit begrijpt, hoe groter de kans is dat ook hij klantentevredenheid toevoegt.
 • De mogelijkheid van je partner om mee te veranderen indien jouw processen of markt veranderen.
 • De mate waarin je partner transparant is en helder communiceert. Vaak wordt dit onderschat, maar een heldere communicatie betekent ook een goed geïnformeerde klant.

partner logistiek

Digitalisering als “Winning Strategy”

Tot slot was het de beurt aan Nick Boucart, Technology Advisor en Software Engineer bij Sirris. Hij gaf inzicht in hoe je een digitalisering nu aanpakt en hoe dit ervoor zorgt dat je in de toekomst een cruciaal voordeel hebt ten opzichte van bedrijven die achter lopen.

Een verhaal dat naadloos aansloot bij de twee voorgaande topics en waarbij al snel duidelijk werd dat:

 • Niet digitaliseren een enorme aderlating is, omdat je dan veel minder waarde kan toevoegen voor je klant.
 • Digitaliseren op zich best wat voorbereidend werk vraagt en verder gaat dan puur marketing of logistiek.
 • Het opzetten van een juiste digitale aanpak vaak veel moeilijker wordt voorgesteld dan het in werkelijkheid is.

Niet digitaliseren is al lang geen keuze meer. Omring je dus met mensen die je een helder beeld kunnen geven van de weg naar een digitalisatie. Je zal merken dat het vaak veel eenvoudiger is dan je initieel voor ogen hield. Vooral omdat de voordelen die het met zich meebrengt, veel groter zijn dan de kosten.

logistiek proces digitaliseren

Heeft de avond nu een eensluidend antwoord geboden op de eerste drie vragen? Waarschijnlijk niet. Wel hopen we dat het voldoende stof tot nadenken gaf. Wij zijn alvast met een koffer vol energie weer richting Genk vertrokken! Hebben we jou ook aan het denken gezet?