←   Terug naar de blog

Logistiek uitbesteden? Geen simpele ja/nee-vraag! (deel 2)

logistiek outsourcen of niet

Vorige week gingen we dieper in op het belang van onderscheidend vermogen, de keuze van je kernactiviteiten en de digitalisering van deze activiteiten. Deze week spitsen we ons meer toe op de effectieve kostverschillen bij het uitbesteden van je logistiek alsook hoe je de juiste partner kiest.

3. Wat is de kostprijs van logistiek uitbesteden?

Heb je reeds een bestaand ordervolume, dan kan een externe e-fulfilmentspeler makkelijk je kostprijs berekenen op basis van deze gegevens. Heb je dit niet, dan kunnen we dit doen op basis van een ingeschat volume. Maar welke interne kosten neem je mee in rekening om een juiste vergelijking te kunnen maken?

Operationele kosten

Concreet betekent dit dat een externe logistieke partner een positieve invloed heeft op je operationele kosten. Zeker naarmate je orderniveau toeneemt, maar ook je orderstromen variëren. Je kosten link je immers rechtstreeks aan je gebruik. Een bijkomend positief effect is dat kosten als gevolg van een over -of ondercapaciteit (mensen, ruimte …) wegvallen. Deze kosten worden vaak zwaar onderschat en niet ingecalculeerd bij het vergelijken van het uitbesteden van logistieke operaties.

Ondersteunende gevolgkosten

Daarnaast zijn er ook de “ondersteunende gevolgkosten” van een logistieke operatie. Doordat je je logistieke operaties uitbesteedt, kunnen deze gedigitaliseerd worden en heeft dit impact op de administratieve ondersteuning van je operaties. Je moet dus geen tijd meer besteden aan het aanwerven en opvolgen van operationeel personeel of het automatiseren van je facturatie. Ook de snelheid waarmee je je klant informeert, gaat erop vooruit!

Deze “ondersteunende gevolgkosten” zijn meestal niet exact te berekenen. Toch merken we bij onze klanten de verandering in tijdsbesteding. Van ondersteunende administratieve diensten naar klantgerichte diensten, die een toegevoegde waarden bieden.

logistiek uitbesteden bme

4. Hoe kies ik de juiste partner voor een uitbesteding?

Daar waar de eerste drie vragen eerder tijdens je onderzoek makkelijk te benoemen en te berekenen zijn, blijft de keuze van je partner ook een emotionele inschatting.

Dan is het cruciaal om je af te vragen of deze partner wel jou past. Je gaat een partnership aan met de intentie om dit op lange termijn te doen. De mate waarin de partner bij je past, is minstens even belangrijk als het beantwoorden van de eerste drie vragen. Ook al is deze vraag het moeilijkst te beantwoorden vermits ze het minst meetbaar is. Toch kunnen bepaalde deelvragen je helpen bij je keuze:

  • Wat is het DNA van mijn bedrijf en dat van mijn partner?
  • In welke mate begrijpt hij mijn vraag en mijn strategie?
  • Is hij transparant over zijn werking en hoe communiceert hij hierover?
  • Hoe belangrijk vind ik flexibiliteit en kan mijn partner hierin meedenken? 

Kortom het antwoord op de vraag, besteed ik mijn logistiek uit is geen simpele ja of nee. Wat belangrijk is, is dat je goed bepaalt: 

  • Waar je unieke meerwaarde ligt en welke je kernactiviteiten zijn? 
  • Hoe je deze digitaliseert
  • Welke kosten allemaal meespelen in het uitbesteden van je logistiek operatie? 
  • Aan welke vereisten je partner moet voldoen? 

Zo kom je automatisch bij het juiste antwoord en toch stopt het daar niet. Een duurzaam partnership is naast het vinden van de juiste mix op bovenstaande vragen, ook een engagement om in elkaar te blijven investeren. Het is dit engagement, dat je samen doet vooruit gaan.

Heb je vragen over dit artikel of dat van vorige week? Wil je deze vragen specifiek aftoetsen op jouw uniek verhaal? Contacteer ons gerust en we maken graag tijd vrij.