←   Terug naar de blog

E-fulfilment is meer dan alleen e-commerce

dozen in het magazijn van bme

Een tijdje geleden vertelden we over ons bezoek aan de Webwinkel Vakdagen in Utrecht en de vaststellingen die we daar deden. Zo is er in Nederland een zeer sterke focus op BtoC e-commerce en zijn het vooral BtoC vraagstukken waar fulfilment dienstverleners zich op richten.

Bijgevolg zetten logistieke dienstverleners in Nederland sterk in op automatisatie. Op zich geen onlogische denkwijze, uitgaande van de specifieke markt. Toch merken wij uit onze klantencontacten, zowel in België als Nederland, dat er een nieuwe vraag ontstaat vanuit de BtoB-omgeving.

E-commerce principes in een BtoB-omgeving

Hoe kan je de principes van e-commerce gebruiken in een BtoB-omgeving en rekening houden met een groeiende nood aan een omnichannel benadering? Eigenlijk bestaat deze vraag uit drie verschillende onderdelen:

  • Kan je als BtoB-speler op een snelle, digitale manier orders laten verwerken door een third party logistics provider om zo te focussen op jouw kerntaken?
  • Ontstaan er hierdoor mogelijkheden om andere afzetkanalen aan te spreken en misschien zelfs te evolueren naar een omnichannel-speler?
  • Sluit dit aan bij jouw strategie, zodat naast jouw product ook jouw dienstverlening een verschil kan maken?

logistiek magazijn

De eerste vraag kan je enkel beantwoorden als je als e-fulfilment dienstverlener zowel focust op BtoC als BtoB. Zo is er bijvoorbeeld een groot verschil in de automatisatie van picking. Een geweldig middel om snel en efficiënt goederen te picken, waarbij er steeds gedacht moet worden op stukniveau.

In een BtoB-omgeving wordt er echter veel meer gewerkt met verpakkingshoeveelheden. Hierdoor ontstaat de nood om te picken op stuk, indoos- en omdoosniveau. Een complexiteit die in een puur geautomatiseerde omgeving bijna niet op te lossen valt.

Ook een eerder traditionele logistieke BtoB dienstverlener zal hier moeilijk een antwoord op kunnen bieden. Hun processen zijn niet gebouwd om die complexiteit van orders te verwerken aan de vereiste snelheid.

logistiek magazijn

Logistieke dienstverlening in een veranderende markt

Het antwoord op het derde onderdeel is vrij simpel. In de toekomst moeten bedrijven zich steeds flexibeler opstellen. Als logistieke dienstverlener ben je een verlengstuk van de strategie van de klant. De enige manier om dit succesvol te doen, is door een digitale integratie op te zetten. Houd hierbij rekening met de huidige strategie van de klant, maar ook de veranderende markt. Zorg ervoor dat jouw integratie flexibel is opgezet.

Kortom, er is meer en meer nood aan een logistieke partner die mee evolueert met de markt van een klant. Vandaar dat wij bij de opstart van een samenwerking veel tijd steken in de digitale integratie tussen verschillende platformen. Hierbij houden we rekening met de huidige werking, maar ook met het feit dat deze integratie flexibel moet zijn om het hoofd te bieden aan verandering.

Wil je meer weten over onze totaalaanpak, neem gerust contact op!