←   Terug naar de blog

De kosten van interne logistiek (deel 2)

heftruck magazijn bme

In het vorige artikel stonden we stil bij de directe vaste en variabele kosten van een intern georganiseerd fulfillment proces. In dit artikel gaan we dieper in op de minder evidente kosten van interne logistiek die vaak vergeten of onderschat worden. Deze kosten zijn moeilijker te berekenen, maar dat wil niet zeggen dat ze er niet zijn!

IT-kosten bij logistiek

Zoals jullie weten is digitalisering onontbeerlijk. Dit betekent dat je de IT-infrastructuur van je operationele activiteiten hierop moet afstemmen. Je IT-infrastructuur is dus zeker geen eenmalige investering. Wij merken immers dat je jaarlijks moet bijsturen in je systemen om in te spelen op nieuwe mogelijkheden.

Vaak onderschatten bedrijven de impact van deze kosten. Als je flexibel wil blijven, moet je continu investeren in je IT-infrastructuur en dus ook in je logistieke IT-infrastructuur. Hoe ga je anders om met de toenemende rol van marktplaatsen, de versnippering van retail,  het ontstaan van niche markten en het individualiseren van de eindconsument? Een correct beeld van je IT-kost houdt rekening met de initiële investering, maar voorziet ook een significant budget om dit verder te onderhouden en uit te breiden.

Je logistiek uitbesteden zorgt er dus voor dat je veel makkelijker kan inspelen op veranderingen in je markt. Je beperkt ook de kost van je IT-infrastructuur, vermits deze gedragen wordt door een logistieke specialist die er alle baat bij heeft om te investeren in deze infrastructuur.

Indirecte logistieke kosten

Deze kosten ontstaan er om de eerste 3 kosten werkbaar te maken. Denk hierbij aan je administratie, je personeelsafdeling… De impact van een interne logistieke operatie is vaak veel groter dan je zou denken. Enerzijds door de grootorde van zo een operatie, anderzijds doordat we vaak merken dat bedrijven te weinig in deze diensten investeren. Hierdoor zijn veel van deze diensten zeer arbeidsintensief.

Wanneer je je fulfillment uitbesteedt, verlicht je deze diensten en kunnen ze je veel meer ondersteunen bij jouw kerncompetenties. Je kan met andere woorden besparen op deze diensten of ze inzetten op plaatsen waar ze werkelijk toegevoegde waarde bijbrengen.

Opportuniteitskost logistiek

Dit is veruit de meest onderschatte en moeilijkst in kaart te brengen kost. Je zoekt immers een manier om de kost van een gemiste kans te berekenen. Wanneer je je logistieke operaties intern doet, dan lever je in op gebied van flexibiliteit, maar ook op procesoptimalisatie en innovatie. Denk aan een mogelijkheid waarbij er nieuwe saleskanalen ontstaan, maar deze zeer moeilijk bereikbaar zijn omdat je logistieke structuur hier niet op afgestemd is.

Je kan deze kost uitdrukken als een coëfficiënt, die hoger is naarmate je meer of minder te maken hebt met nood aan:

  • Flexibiliteit 
  • IT infrastructuur 
  • Groei  
  • Marktdiversificatie 
  • Verschillende doelgroepen

Kortom hoe groter de nood, hoe groter je opportuniteitskost.

Het is natuurlijk moeilijk om deze kostendrijvers exact te bepalen voor elk bedrijf. Het geeft je wel een beeld van alle kosten waaraan je moet denken om de juiste beslissing te nemen. Vergeet bovendien niet dat je bij het uitbesteden van je logistiek een veel helderder beeld op je kosten krijgt, vermits alle parameters individueel bepaald zijn. Hierdoor kan je deze kosten veel eenvoudiger monitoren en bijsturen waar nodig.

Wil je jouw kosten van interne logistiek graag eens toetsen aan onze inzichten? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.