←   Terug naar de blog

BME zet zijn personeelsbeleid kracht bij!

Zoals iedereen in het verleden meermaals heeft kunnen lezen en ervaren, hechten we zeer veel belang aan de werkomgeving binnen BME. We zijn maar zo sterk als onze mensen. Bovendien kunnen we maar een strategisch verlengstuk zijn van onze klanten, indien we dit samen doen met het ganse team.

Samen met de steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid, kunnen we ons beleid verder uitwerken om een duurzame werkgever te worden met respect voor de werknemer en de werkomgeving.

Concreet zetten we met dit project in op 6 pijlers:

  • Het verfijnen van de kernwaarden en deze sterker visualiseren, zodat deze helder zijn voor werknemer en klant.
  • Verbeterde aanwervingsprocedure door enerzijds een betere afstemming tussen de verwachtingen van alle betrokken partijen en anderzijds meer aandacht te besteden aan de juiste persoon op de juiste plaats.
  • Een duidelijk onthaal -en evaluatiebeleid dat de vertaalslag maakt tussen de verwachtingen van de werknemer en BME met respect voor de kernwaarden.
  • Een duurzaam tewerkstellings– en verloningstraject dat rekening houdt met de werknemer alsook met de kernwaarden van BME.
  • Een overdracht van de filosofie van BME aan alle leidinggevende. BME groeit immers sterk en het is belangrijk dat de dagelijkse leidinggevenden het beleid verder uitdragen ongeacht de groei van BME.
  • Om de bovenstaande 5 pijlers te versterken, willen we dit beleid ook verankeren in een platform dat voor alle gebruikers en leidinggevende helder is.

Kortom we willen de weg die we 2 jaar geleden ingeslaan hebben echt doortrekken in alle gelederen van het bedrijf en duurzaam verankeren. Een beleid waarbij kernwaarden centraal staan en deze dus tastbaar worden vanaf de sollicitatie en de rode draad vormen vanaf de eerste werkdag tot alle dagen erna.

Wil je meer weten over ons beleid of specifiek over dit project, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.

Projectfinanciering:
ESF goedgekeurd bij aanvraag: €27.988
VCF goedgekeurd bij aanvraag: € 41.982
Andere financiering goedgekeurd bij aanvraag: € 29.987