←   Terug naar de blog

BME investeert verder in eigen dienstverlening

Net als andere jaren hebben we ook dit eerste half jaar niet stilgezeten door onszelf en onze dienstverlening steeds weer in vraag te stellen. Samen met onze partners zoeken we manieren om hun dienstverlening te verbeteren en hun meerwaarde te vergroten voor hun klanten. Het voorbije half jaar hebben we dan ook verder gebouwd aan onze dienstverlening. Hierbij volgt een kleine greep uit ons nieuwe aanbod:

1. Verder op een doorgedreven manier inzetten op ons DNA

Zoals jullie reeds weten, vinden we onze mensen oprECHT belangrijk. In 2017 maakten we enkele bewuste keuzes om onze tewerkstelling kwalitatief en duurzaam aan te pakken. Hierdoor bouwen we aan een fijne werkplek, maar ook aan een stabiele omgeving waarin uw orders verwerkt worden.

In 2018 bepaalden we na het winnen van de HR award dat we deze weg samen met onze mensen verder willen inslaan. Dit is geen ontwikkeling die stopt, maar waar we bepaalde doelstellingen aan willen koppelen. Vandaar dat we er een absoluut hoofdpunt van maken om eind 2019 een sterk werkend personeelsbeleid te hebben. Hierbij structureren we onze manier van werken, zodat ook deze de groei kan doorstaan!

2. Ontwikkelen van een BI dashboard

Transparantie mag geen loos begrip zijn. Vandaar dat we een eigen BI dashboard hebben ontwikkeld. Zo geven we onze klanten inzicht in interne en externe operaties. Klanten die deze dashboards gebruiken krijgen een zeer goed beeld van onze dienstverlening, onze/hun verbeterpunten alsook onze/hun operationele activiteiten.

Dit is met andere woorden de perfecte tool om samen te zoeken naar efficiëntie en verbeterpunten. Een samenwerking is immers nooit statisch, maar moet altijd mee evolueren met onze klant en zijn markt. Vandaar dat we zelfs de mogelijkheid bieden om een gepersonaliseerd dashboard te bouwen op maat van de operaties van onze partners!

3. Flexibel gebruik van vervaldata

Meer en meer werken we met partners die verschillende landen combineren alsook BtoB en BtoC door elkaar gebruiken vanuit één logistieke flow. Het is dus logisch dat je andere principes wil inbouwen in het gebruik van vervaldata voor bepaalde landen of klantsegmenten! Bij ons hebben klanten de mogelijkheid om de verschillende klantsegmenten anders te benaderen en flexibel om te gaan met FIFO en LIFO. Dankzij een digitale integratie van deze segmenten, ontvangt de eindklant steeds met zekerheid producten conform de gemaakte afspraken rond vervaldata.

Kortom, we hebben de afgelopen maanden zeker niet stilgezeten en goed geluisterd naar de wensen van onze partners. Onze oprechte ambitie is om onze partners hun klanten tevreden te stellen!

Ben je reeds klant of wil je graag klant worden en meer weten over al deze diensten?