←   Terug naar de blog

BME haalt Bio-certificatie binnen!

We haalden recent de Bio-certificatie binnen. Dit maakt van BME een erkende schakel in de logistieke supply chain van Bio-goederen. Waarom deze certificatie zo belangrijk is, leggen we even verder uit. 

Harde Feiten

Volgens BioforumVlaanderen is 6% van de totale landbouwproductie Bio. Zo groeide de teelt tussen 2002 en 2014 van 5,6 miljoen hectare naar meer dan 10 miljoen hectare en neemt dit jaarlijks met 400.000 hectare toe. In Europa werd in 2014 een omzet gerealiseerd van meer dan 24 miljard euro en ook dit stijgt jaarlijks met meer dan 7%.

“We kunnen als BME dus niet anders dan vaststellen dat de consument vraagt naar Bio en zich meer en meer bewust is van zijn consumptiegedrag.”

Maar wat is Bio nu juist?

Bio is een beschermd Europees voedingslabel met strikte regels en afspraken. Deze afspraken gelden zowel voor de teler, de producent, de retailer alsook voor de externe logistieke partner.

Het volledige proces wordt strikt gecontroleerd waarbij alle betrokken partijen bepaalde afspraken moeten nakomen. Je kan dus enkel een rol van betekenis spelen in de Bio-voedingsketen, indien je over de nodige certificaten beschikt.

 

Bio certificaat

Wat betekent dit voor BME?

Om als logistieke partner ook een rol te kunnen spelen legt Europa enkele strikte voorwaarden op:

  • De visuele controle van een aantal gegevens bij ontvangst van de goederen; 
  • De goederen moeten opgeslagen worden, rekening houdend dat er geen contaminatie of verwisseling van goederen mogelijk is; 
  • Alle goederen moeten duidelijk traceerbaar zijn, van bij de aanname van de goederen tot en met de eigenlijke verzending ervan.

Tijdens de controle werd duidelijk dat ons Warehouse Management System, dat perfect aansluit bij de webshop/ERP enerzijds en anderzijds bij de koerierdiensten, een extra troef is. Zeker omdat elke handeling in het magazijn scangedreven is. Dit geeft ons de mogelijkheid om op de belangrijkste vereisten een eenvoudig antwoord te bieden:  

  • De ontvangst van de goederen wordt (digitaal) geregistreerd en de visuele controle van de gegevens op de verpakking is mee ingebouwd in het proces; 
  • We slaan de goederen op per SKU, lotnummer en vervaldatum, waardoor besmetting tussen goederen niet mogelijk is; 
  • In een order kan er geen verwisseling van goederen gebeuren, omdat alle orders via scanning worden klaargemaakt; 
  • Elk order is makkelijk traceerbaar zodat we altijd kunnen nagaan welke goederen in een order zaten en tot welk lot ze behoorden. 

“ We kunnen dan ook met enige fierheid zeggen, dat we sinds begin september Bio-gecertificeerd zijn en we je hier graag mee verder helpen.”